Wat is het verschil tussen de jaarlijkse bijdrage en het lidgeld?

19/12/2019 - 14:42

Volgens de vzw-wet zijn de statuten van een vzw niet geldig opgemaakt indien het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage ontbreekt. In onderstaande uitleg is het belangrijk effectieve leden (ook wel eens werkende of vaste leden genoemd) niet te verwarren met toegetreden leden. Het onderscheid lees je hier.

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage is het bedrag dat de effectieve leden jaarlijks zouden betalen. In de praktijk betalen de effectieve leden meestal geen jaarlijkse bijdrage, aangezien de lidgelden in principe dienen om de club mee te financieren. De effectieve leden zullen dus meestal het gewone lidgeld betalen, zonder daarbovenop nog eens extra financiële steun te geven. Maakt een vereniging geen gebruik van de jaarlijkse bijdrage, dan volstaat het om in de statuten te vermelden: ‘Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd’.

Lidgeld

Het lidgeld daarentegen is het bedrag dat alle sportende leden (dit zijn dus sowieso de toegetreden leden en eventueel ook de effectieve leden indien zij ook sportende leden van de club zijn) betalen om aan te sluiten. In het lidgeld omvat onder meer een verzekering, aansluiting bij de federatie, huur van de zaal, gebruik van het materiaal, het volgen van trainingen of deelnemen aan competitie. Het lidgeld kan jaar tot jaar verschillen en wordt daarom best opgenomen op de website of in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw