Wat is het verschil tussen het algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik?

20/12/2019 - 09:48

Een sportclub die een btw-boekhouding voert, moet enerzijds btw doorstorten op bepaalde ontvangsten maar kan anderzijds van (correcte) facturen in het aankoopjournaal ook btw in aftrek nemen. Een sportclub zal in praktijk namelijk in principe een gemengd btw-belastingplichtige zijn. Dit wil zeggen dat er op twee manieren btw in aftrek genomen kan worden:

Algemeen verhoudingsgetal

  • Dit is de standaard methode waarbij je een bepaald percentage (het algemeen verhoudingsgetal) berekent. De btw van alle correcte facturen die je ontvangt, mag je voor een gedeelte in aftrek nemen (volgens het AV, bv. 60%). Daarbij maakt het niet uit of de factuur betrekking heeft op een vrijgestelde activiteit of een btw-belaste activiteit​.
  • De breuk die je maakt bij het berekenen van het algemeen verhoudingsgetal gaat als volgt:

Totale btw-belaste omzet

-------------------------

Btw-belaste omzet + vrijgestelde omzet

 

Werkelijk gebruik

  • Je kan aan je lokaal btw-kantoor schriftelijk aanvragen om btw in aftrek te gaan nemen volgens het werkelijk gebruik. Je gaat dan iedere aankoopfactuur afzonderlijk bekijken:
    • Heeft de factuur betrekking op een vrijgestelde activiteit: je kan 0% van de btw in aftrek nemen.
    • Heeft de factuur betrekking op een btw-belaste activiteit: je kan 100% van de btw in aftrek nemen, tenzij er een wettelijke beperking is (bv. op personenwagens).
    • ​Kan de factuur niet volledig toegewezen worden aan een vrijgestelde of een btw-belaste activiteit, dan hanteer je een bijzonder algemeen verhoudingsgetal.

 

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit