Wat is het verschil tussen werkende leden en toegetreden leden?

19/02/2020 - 14:28

Werkende leden (synoniemen: effectieve of vaste leden) hebben stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden bepaald door de vzw-wetgeving en door de statuten. De statuten bepalen wie als werkend lid kan aanvaard worden. Als de statuten daar niets over vermelden, dan zal de raad van bestuur van de vzw de werkelijke leden benoemen. De stichtende leden zijn de eerste effectieve leden van de vereniging, maar hebben dezelfde bevoegdheden als de andere effectieve leden.

Naast de werkende leden, kan de vzw ook aangesloten of toegetreden leden hebben. Dat zijn de mensen die zich bij de vereniging aansluiten om te kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vzw organiseert. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering en hun rechten en plichten worden geregeld in de statuten van de vzw. Het verschil tussen beide soort leden zit in het stemrecht in de algemene vergadering

 

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw