Wat kan het traject "digitaal leren" betekenen voor mijn federatie?

03/08/2020 - 10:44

VSF kreeg een projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting om noden en kansen rond digitaal leren voor sportfederaties en sportclubs te onderzoeken in 2020.

Doel van het traject

Samen met de sportfederaties en sportclubs zullen we behoeften rond digitale leervormen dieper ontginnen en kijken welke oplossingen nodig zijn om een stap vooruit te zetten. We zorgen voor een hogere digitale maturiteit bij de deelnemende sportfederaties.
 

Aanpak van het traject

Waarom zou je deelnemen?

Samen onderzoeken we wat er nodig is binnen de sportsector. We werken concepten uit die matchen met de noden van de doelgroepen. We gaan in werksessies aan de slag om ze samen vorm te geven en verder uit te werken op maat van de sportsector. We proberen samen tot een gedeelde oplossing te komen, met aandacht voor individuele noden en interesses.

Kort samengevat: Waarom zou je het alleen doen als je het samen kan doen onder begeleiding van een externe digitale expert?