Wat met de aangifte in de rechtspersonenbelasting?

27/09/2020 - 16:21

Een sportclub opgericht in de vorm van een vzw kan ofwel aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn ofwel aan de vennootschapsbelasting. In principe zal een sportclub onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting aangezien er geen intentie is om op commerciële wijze winsten te behalen. 

Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelasting, en dus ook het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting, is een strikt wettelijke verplichting. Zelfs wanneer je sportclub oordeelt dat er geen enkele belasting is verschuldigd. In dat geval dient een zogenaamde “nihil-aangifte” te worden ingediend. Sinds 2015 moet de aangifte digitaal ingediend worden (voorheen kon dat ook op papier). Je surft hiervoor naar de applicatie BIZTAX. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig. Indien je problemen kent met het certificaat/je browser, vind je mogelijk hier de oplossing. De uiterste datum van indienen hangt af van je boekjaar en je algemene vergadering. Voor de meeste sportclubs zal dit 31 oktober zijn, maar je kan hier voor de zekerheid de exacte termijnen bekijken.

Overloop de aangifte en kijk of je belastbare inkomsten hebt aan te geven. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de vzw een onroerend goed in eigendom verhuurt, of als de vzw inkomsten uit andere rechtspersonen ontvangt. Het Dynamo Project ontwikkelde een handleiding rechtspersonenbelasting om sportclubs verder te helpen. In de handleiding vind je een concrete opsomming van belastbare inkomsten, alsook een stappenplan met screenshots van de aangifte in BIZTAX. Ook de overheid heeft een handleiding en een toelichting ter beschikking.

Achtergrondinformatie

De rechtspersonenbelasting is een inkomstenbelasting. In tegenstelling echter tot de vennootschapsbelasting wordt men niet belast op de winst maar zijn de belastbare inkomsten opgesomd in het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Let op: de inkomsten moeten volgens het belastbaar tijdperk doorgegeven worden (zijnde 1 januari tot en met 31 december). Clubs die een afwijkend boekjaar hebben (en dus niet het kalenderjaar volgen) moeten hier ook rekening mee houden en hun gegevens volgens het belastbaar tijdperk, zoals hierboven aangehaald, doorgeven.

Niet belastbaar in de rechtspersonenbelasting

 • Lidgelden en andere ledenbijdragen
 • Transferbedragen
 • Sponsorinkomsten (zie evenwel “reclamedragers buiten de sportinrichting”)
 • Schenkingen
 • Subsidies
 • Inkomsten uit een bijkomende economische bedrijvigheid

Meest voorkomende inkomsten die belastbaar zijn in de rechtspersonenbelasting

Deze opsomming is niet limitatief:

 • Onroerende inkomsten
 • Business seats / loges
 • Concessie cafetaria
 • Televisierechten
 • Reclamedragers buiten de sportinrichting
 • Voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een voertuig
 • Niet-behoorlijk verantwoorde kosten

Heb je nog vragen?

Je kan je vraag steeds stellen via info@dynamoproject.be.

Nuttige linken

Informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit