Wat met de klantenlisting die je moet indienen voor 31 maart?

Voer je als sportclub een btw-boekhouding of opteer je voor de vrijstellingsregeling (kleine ondernemer) via formulier 604A waardoor je een btw-nummer hebt aangevraagd, dan moet je jaarlijks voor 31 maart de klantenlisting indienen.

In de klantenlisting neem je alle "klanten” op waaraan je meer dan 250 euro (excl. btw) op jaarbasis gefactureerd hebt. Die klanten moeten zelf recht op aftrek hebben, anders hoeven ze niet in de klantenlisting te komen. Ook wanneer het over vrijgestelde activiteiten gaat, hoeven ze niet in de listing opgenomen te worden. 

De klantenlisting dien je in via de Intervat toepassing. Je vindt hier enkele veelgestelde vragen die de overheid bundelt m.b.t. de klantenlistings.

Let op! Vanaf 1 juli 2016 moet je niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers indienen wanneer aan de volgende twee voorwaarden voldaan wordt:

  • Je sportclub valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
  • Je klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat je klanten ofwel (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben ofwel wél een Belgisch btw-nummer hebben maar de jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer dan 250 euro bedraagt.

Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij de activiteit niet werd stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016). Je moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer je sportclub in één van de volgende situaties zit:

  • De klantenlisting voor 2015 werd nog niet ingediend
  • De activiteit werd stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016 (en je hebt daarvoor in deze periode een formulier 604C stopzetting ingediend).

Let op! In de klantenlisting moet je een totaalbedrag omzet opgeven. Dit bedrag omvat de btw-belaste omzet zoals wordt toeglicht op de website. Als je opteert voor de vrijstellingsregeling en je geeft een totale omzet (incl. vrijgestelde omzet) op die groter is dan 25.000 euro, dan gaat de fiscus er vanuit dat je het grensbedrag van 25.000 euro m.b.t. de vrijstellingsregeling overschrijdt.

Nuttige links:

http://www.dynamoproject.be/brochure/je-sportclub-btw-plichtig
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstelling...
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/jaarlijkse_kla...