Wat moet je doen indien je het boekjaar van je vzw wil verleggen?

06/01/2020 - 16:12

Het wijzigen van boekjaar houdt een statutenwijziging in. Je moet het dus eerst en vooral voorleggen op een algemene vergadering. Bij de oproepingsbrief voor die algemene vergadering voeg je een ontwerp toe van de statutenwijziging. Na goedkeuring breng je de griffie op de hoogte aan de hand van formulieren 1 en 2 (zie deze link).

M.b.t. het wijzigen van een boekjaar vul je volgende zaken in:

 • Aanvraagformulier 1 (in drievoud)
  • Luik A: Invullen
  • Luik B: Invullen
  • Luik C: /
 • Aanvraagformulier 2 (in drievoud)
  • Luik A: Invullen 1° en 2°a)
  • Luik C: Invullen 5°

In principe moeten de documenten neergelegd worden binnen de 30 dagen na de datum waarop de statuten werden gewijzigd. Je gaat uitzonderlijk ook een verkort/verlengd boekjaar hebben.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding