Wat moet je doen nu het boekjaar van je sportclub er bijna op zit?

10/08/2020 - 12:05

Is je sportclub een kleine vzw en voer je een vereenvoudigde boekhouding? Werk dan tijdig de stappen uit die je moet ondernemen bij het afsluiten van een boekjaar.

Ook sportclubs die een vereenvoudigde boekhouding voeren, moeten namelijk jaarlijks een jaarrekening opmaken en deze neerleggen op de griffie. Vooraleer je de jaarrekening neerlegt, moet ze goedgekeurd worden door je Algemene Vergadering. Je volgt best deze stappen:

Voor het einde van het boekjaar:

  • Inventaris opmaken
  • Datum algemene vergadering vastleggen. De algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Je kan deze datum eventueel al in het oude boekjaar vastleggen.

Na het einde van het boekjaar:

  • Bijlage B en bijlage C opmaken
  • Begroting opmaken
  • De oproepingsbrief voor de algemene vergadering versturen (volgens¬†oude wetgeving was dit 8 dagen, nu is dit 15 dagen op voorhand volgens de nieuwe WVV-wetgeving, zie deze faq)
  • Wat betreft je vereenvoudigde boekhouding plaats je het goedkeuren van de jaarrekening (bijlage B en bijlage C) samen met het goedkeuren van de begroting voor het nieuwe boekjaar op de agenda.
  • Voeg zowel een kopie van de jaarrekening als een kopie van de begroting als bijlage toe aan de oproepingsbrief.
  • Leg de goedgekeurde jaarrekening neer op de griffie (best binnen de 30 dagen na afloop van de algemene vergadering). De begroting is een intern document dat je niet moet neerleggen.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding