Wat wordt verstaan onder "vrijwilligerswerk"?

20/12/2019 - 09:35

Onder vrijwilligerswerk moet worden verstaan elke activiteit:

  • die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht

Het feit dat vrijwilligerswerk onbezoldigd moet zijn, houdt in dat de organisatie nooit de prestaties van haar vrijwilligers zal mogen vergoeden, maar dat neemt niet weg dat er onkostenvergoedingen mogen worden toegekend aan de vrijwilligers.
Het verrichten van vrijwilligerswerk kan ook nooit opgelegd worden aan een persoon.

  • die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep, een organisatie of de samenleving als geheel

Vallen bijgevolg niet onder vrijwilligerswerk: zelfhulpgroepen, vriendendiensten, mantelzorg, ...

  • die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht

Die vereiste is in principe binnen de sportsector geen probleem, omdat een persoon die zich inzet binnen een sportclub dat automatisch buiten het privé-verband doet.

  • die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of een statutaire aanstelling

Een werknemer kan dus niet tegelijkertijd vrijwilligerswerk verrichten voorde organisatie waarvoor hij werkt als het een identieke activiteit betreft als diegene die hij uitoefent in het kader van zijn arbeidsovereenkomst.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vrijwilligers