Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 14 augustus, 2020 - 11:47

Wat zijn de jaarlijkse verplichtingen van een vzw?

 • Boekhouding neerleggen op de griffie
  • Staat van de ontvangsten en uitgaven (Bijlage B)
  • Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen (Bijlage C)
 • Minstens één algemene vergadering houden (+ verslag opmaken)
 • Minstens één vergadering van het bestuursorgaan (+ verslag opmaken)
 • Ledenregister bijhouden op de zetel
 • Rechtspersonenbelastingaangifte invullen
 • Patrimoniumtaks of Taks der Vergoeding van Successierechten voldoen indien van toepassing
 • UBO-register