Wat zijn occasionele activiteiten en hoe kunnen ze vrijgesteld worden van btw?

04/05/2020 - 15:45

Volgens artikel 44, § 2, 12° uit het Btw-wetboek kunnen inkomsten uit occasionele activiteiten vrijgesteld worden van btw als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. De activiteiten worden georganiseerd door en uitsluitend ten voordele van een sportclub die ook van de vrijstelling van een sportinrichting geniet (vzw of feitelijke vereniging).
  2. De activiteit is gericht op financiële steun te verkrijgen voor je sportclub. 
  3. De activiteit wordt slechts occasioneel georganiseerd. Het begrip “occasioneel” is voor interpretatie vatbaar en in praktijk bestaat er veel onduidelijkheid over. De btw-administratie oordeelt dat de toepassing van de vrijstelling voornamelijk een feitenkwestie is die geval per geval moet beoordeeld worden. Dat houdt in dat je best contact opneemt met je lokaal btw-kantoor om defintief uitsluitsel te krijgen. Je doet dit best voor aanvang van de activiteit zodat je sportclub achteraf, bv. bij een eventuele controle, niet voor verrassingen komt te staan en je laat de beslissing ook best op papier zetten. Als sportclub is het bovendien goed om te weten dat volgende zaken in theorie mogelijk zijn:
  • Je kan hoogstens 4 occasionele activiteiten per jaar hebben. Zodra er meer dan 4 evenementen georganiseerd worden moet de sportclub contact opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor.
  • Een occasionele activiteit kan jaar na jaar georganiseerd worden.
  • Indien je een eigen accommodatie hebt, kan de occasionele activiteit ook in die ruimte plaatsvinden.

Op een activiteit die door je btw-kantoor als occasioneel aanvaard wordt, stort je geen btw door. Neem je btw in aftrek volgens het werkelijk gebruik, dan kan je echter op de uitgaven m.b.t. de occasionele activiteit ook geen btw recupereren. In het systeem van het algemeen verhoudingsgetal recupereer je een bepaald percentage.

Om te berekenen of je onder de drempel blijft voor de vrijstellingsregeling, laat je ontvangsten uit occasionele activiteiten ook buiten beschouwing.

Nuttige linken

Circulaire 2017/C/23 betreffende de vrijstelling van artikel 44, § 2, 12°, van het BTW-Wetboek

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit