Wat zijn stichtende leden?

24/08/2016 - 14:12

Stichtende leden of stichters zijn de oprichters van de vzw. Zij sluiten een contract met elkaar voor de oprichting van een rechtspersoon. De stichtende leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Vzw