Welke (alternatieve) financieringsbronnen bestaan er?

14/01/2021 - 14:04

Droomt jullie sportclub van nieuw sportmateriaal of misschien wel een eigen terrein of gebouw? Dan zal je vereniging over een behoorlijk kapitaal moeten beschikken. Bij het zoeken naar de nodige financiële middelen merk je al snel dat banken niet altijd bereid zijn om een lening toe te kennen. Gelukkig zijn er ook een aantal alternatieven zoals crowdfunding, win-winlening, obligaties,...

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Klassieke mogelijkheden

Bank

Als eerste optie denk je misschien meteen aan een klassieke lening bij de bank. Helaas zijn er vaak heel wat voorwaarden, waardoor een sportclub niet in aanmerking komt of zeer hoge intrestvoeten opgelegd krijgt. Dat wil niet zeggen dat het daarom onmogelijk wordt, laat je hierdoor zeker niet ontmoedigen. Om te bewijzen dat jullie club voldoende terugbetalingscapaciteit heeft, zal een goed financieel plan noodzakelijk zijn. Daarnaast zien we ook regelmatig dat clubs een combinatie maken van meerdere financieringsvormen met een banklening. Zo kan de combinatie van subsidies, een waarborgregeling bij PMV/Z of het gedeeltelijk ophalen van middelen via crowdfunding een bank vaak over de streep trekken.

Subsidies

Subsidies blijven voor veel clubs een grote hulp. Overleg dus zeker met je gemeente om de mogelijkheden te bekijken. Behalve een klassieke subsidie helpen sommige gemeentes ook via het toekennen van een renteloze lening, een waarborgregeling of het betalen van de rente bij de bank. Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur. Ook scholen kunnen een belangrijke partner zijn. Wist je dat je subsidies kan krijgen om de bestaande schoolsportinfrastructuur aan te passen aan de noden van een sportclub? Op de website van Sport Vlaanderen kan je alle informatie terugvinden.

Alternatieve mogelijkheden

Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij in een grote groep mensen elk een kleine bijdrage levert. Op deze manier is het mogelijk om een groot bedrag in te zamelen binnen het eigen netwerk van de vereniging. Dat kan zowel onder de vorm van een gift, in ruil voor een kleine tegenprestatie of onder de vorm van een lening. Zowel een win-winlening als een obligatielening zijn voorbeelden van crowdfunding. Op de website van Vlaio kan je een uitgebreide uitleg terugvinden.

Obligatielening

Als sportclub kan je ook een obligatielening uitgeven. In ruil voor een beperkt bedrag kopen particulieren een obligatie aan bij je club. Jaarlijks keert de club een bepaalte rente uit aan de kredietgevers. Het geleende bedrag betaal je uiteindelijk terug op de eindvervaldag of via een loting waarbij je elk jaar een aantal kredietgevers hun inbreng terugbetaalt. Dit wordt vaak gezien als een vrijer alternatief voor een win-winlening, het nadeel is wel het ontbreken van een fiscaal voordeel en waarborgregeling. Meer informatie over een obligatielening vind je op de website van FSMA.

Participatiemaatschapij Vlaanderen

Voor veel verenigingen is het een hele uitdaging om voldoende financiering te vinden. Om de slaagkansen van ondernemingen en verenigingen te verhogen werd Participatiemaatschappij Vlaanderen opgericht. Zij bieden verschillende mogelijkheden aan die een grote hulp kunnen zijn voor je vzw.

Startlening

Clubs die net werden opgericht of maximum 4 jaar bezig zijn kunnen via de startlening maximaal 100.000 euro lenen bij PMV/Z tegen een vaste rentevoet van 3 procent. De grote moeilijkheid voor vzw's is dat minstens de helft van de inkomsten uit normale economische activiteiten moeten komen. Voor meer info, klik door naar deze pagina.

Cofinanciering

Bij cofinanciering kan je als club maximaal 4 keer je eigen inbreng met een maximum van 350.000 euro lenen bij PMV/Z tegen een vaste rentevoet van 3 procent. Naast de eigen inbreng heb je hier wel opnieuw de voorwaarde dat minstens de helft van de inkomsten uit normale economische activiteiten moet komen. Voor meer informatie over cofinanciering, klik door naar deze pagina.

Win-winlening

Dit wordt over het algemeen gezien als een van de voordeligste financieringsmogelijkheden. Met een win-winlening van PMV/Z leen je een bedrag van maximaal 300.000 euro bij particulieren, veelal leden en sympathisanten van de club. Kredietgevers krijgen in ruil een jaarlijks belastingskrediet van 2,5 procent bovenop een eventuele rente. Wanneer je het geleende bedrag niet zou kunnen terugbetalen, heeft de kredietgever de garantie om tot 40 procent van het betaalde bedrag terug te krijgen via een eenmalig belastingskrediet. Voor meer info, klik door naar deze pagina.

Waarborgen

PMV/Z biedt ook waarborgen tot 1,5 miljoen euro aan in ruil voor een eenmalige premie. Wens je dus geen beroep te doen op particulieren, dan kan deze waarborgregeling helpen om jullie bank te overtuigen.

Fondsenwerving