Bijscholing "G-sport in je sportclub"

Inhoud bijscholing

G-sport, das 100% sporten! Meer en meer interesse in G-sport betekent ook een grotere vraag naar mogelijke G-werkingen. Wil jij als clubbestuurder helemaal klaar zijn om ook met een G-werking van start te gaan? De G-sportconsulenten van Sport Vlaanderen helpen je graag op weg. Hoe begin je er aan? Welke doelgroep heb je voor ogen? Kies je voor een geïntegreerde werking of een afzonderlijke werking? Heel wat vragen waar je niet meteen een antwoord op hebt. Samen met de G-sportconsulent ga je op zoek naar de oplossingen die passen binnen jouw vereniging. De G-sportconsulent informeert jullie over de verschillende handicaps, de mogelijkheden van clubwerking, het opmaken van een stappenplan enzovoort. Na deze vorming heb je een duidelijke kijk op mogelijke aanpassingen in de praktijk om met jouw club een G-werking op te starten.

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Min aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers. Absoluut minimum: 15 deelnemers

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc, beamer, scherm en flipchart voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van minstens 30 personen (geen maximum aantal deelnemers).
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing en ontvangst van het inschrijvingsgeld.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van het Dynamo Project verlopen (de aanvrager krijgt een bevestiging van iedere inschrijving).
  • Dynamo Project factureert totaalbedrag naar de aanvrager.
  • Tenzij de aanvrager anders aangeeft, verstuurt het Dynamo Project voor de bijscholing een herinneringsmail en na de bijscholing de attesten samen met een link naar het evaluatieformulier naar alle deelnemers.

Kostprijs

Voor deze bijscholing gelden volgende tarieven:

Deelnemer

Deelnameprijs

Bestuurder sportclub aangesloten bij een erkende federatie, medewerker erkende federatie12,5 euro
Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-erkende federatie, medewerker niet-erkende federatie of anderen30 euro
Sportfunctionaris20 euro