GDPR (privacywet) begeleiding voor je sportclub

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywetgeving (GDPR) in werking. Het Dynamo Project ontwikkelde een handleiding met bijhorende tools die je sportclub kan gebruiken om zich in regel te stellen met de nieuwe wetgeving.

Maak je gebruik van de tools van het Dynamo Project en wil je graag dat een expert feedback geeft op je ingevulde tools? Dat kan!

Je sportclub kan begeleiding aanvragen voor het nalezen van twee tools, namelijk

  • nalezen van het register gegevenswerking van je sportclub (tool 3)
  • nalezen van de privacyverklaring van je sportclub (tool 4)

De begeleiding houdt in dat je via mail of telefoon gepersonaliseerde feedback krijgt op je register gegevenswerking en/of privacyverklaring.

Vul onderstaand formulier in om de begeleiding aan te vragen. Bekijk zeker vooraf ook de tarieven. De factuur wordt opgemaakt nadat de begeleiding plaatsvond.

Belangrijk

  • De begeleiding is enkel mogelijk wanneer je sportclub gebruik maakte van de tools van het Dynamo Project (model register gegevensverwerking en/of privacyverklaring van het Dynamo Project).
  • Bezorg ons via het aanvraagformulier of per mail (info@dynamoproject.be) de documenten die je wil laten nalezen. Heb je vragen bij een bepaald onderdeel van het document? Voeg die dan als "opmerking" toe in het document.
  • Het Dynamo Project behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk. De opgevraagde clubinformatie is nodig om de maatbegeleiding af te stemmen op de noden van je sportclub.