Historiek

Op 17 december 2008 werd het verenigingsondersteuningsproject 'Dynamo Project' een feit. Die dag ondertekende Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel de overeenkomst samen met de Vlaamse Sportfederatie vzw. Het Dynamo Project maakt als één van de proeftuinen deel uit van het participatiedecreet (voluit het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport). Het project heeft een duur van vijf jaar.

Eind oktober 2013 liep de proeftuinperiode van het Dynamo Project af. Maar er is goed nieuws: de werking van het Dynamo Project werd bestendigd binnen het takenpakket van de Vlaamse Sportfederatie vzw! Het Dynamo Project biedt dus met veel enthousiasme verder ondersteuning aan sportclubbestuurders in Vlaanderen!