Infosessie "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!"

Inhoud infosessie

Is jouw sportclub een feitelijke vereniging? Overweeg je een overstap naar het vzw-statuut, maar vraag je je af welke voor- en/of nadelen dat met zich meebrengt? Of is jouw sportclub al een vzw, maar had je graag wat meer info gekregen over het nieuwe verenigingenrecht? Via deze infosessie leren sportclubbestuurders het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw kennen. De belangrijkste kenmerken, de voor- en nadelen van beide statuten en de  oprichtingsformaliteiten van een vzw komen aan bod.

Tijdens deze infosessie wordt beknopt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken. Op 28 februari 2019 werd namelijk het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd in het Parlement. Met ingang van 1 mei 2019 zullen nieuwe vzw’s meteen onder de nieuwe wetgeving vallen. Bestaande vzw’s hebben langer de tijd om zich in regel te stellen. Het opmaken of aanpassen van de statuten, het op de hoogte zijn van nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid en de uitbreiding van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ naar een ‘vereniging zonder winstuitkering’ zijn enkele redenen waarom deze infosessie een must is voor bestuurders van een (sport)vzw.

Sportclubs die na deze infosessie nood hebben aan een volledige vzw-opleiding, kunnen nadien een 3u durende opleiding volgen.
Deze infosessie is ideaal om te programmeren op een AV van de sportraad of de sportfederatie.

Duur

Deze infosessie duurt ongeveer 1 uur.

Min. aantal deelnemers

Minimum: 20 deelnemers.

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst en catering.

Kostprijs

Deze infosessie kost 250 euro, ongeacht het aantal deelnemers.