Infosessie "Sport met grenzen op jongerenmaat"

Kinderen en jongeren zijn continu bezig hun eigen grenzen en die van anderen te ontdekken. Dit doen ze thuis, op school, in de jeugdbeweging, maar evengoed ook in de sportclub, op sportkamp of tijdens een sportstage. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Aangeven waar jouw grens ligt, reageren op grenzen van een ander, ... Onze nieuwe tool ‘Sport met Grenzen op Jongerenmaat’ helpt jonge sporters om hiermee aan de slag te gaan. Als sportclub gebruik je de tool om met hen hierover op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan.

Meestal is het seksueel gedrag dat jongeren stellen of meemaken oké. Soms kan het echter ook grensoverschrijdend zijn. Om te bepalen of een (seksuele) situatie oké is of niet gebruiken we de 6 criteria van het ‘Sport Met Grenzen Vlaggensysteem’. Door middel van de oefeningen in deze werkvormen worden jongeren zich meer bewust van de criteria. Zo willen we ervoor zorgen dat zij beter leren inschatten of een situatie al dan niet grensoverschrijdend is.

Met de tool en workshop stimuleren en ondersteunen we jonge sporters (12-18 jaar) om:

 • na te denken over wat ze oké vinden en wat niet
 • na te denken over hoe te reageren op situaties die ze al dan niet oké vinden
 • te praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven
 • te weten waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of klachten

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 1 uur.

Webinar

Deze opleiding wordt enkel offline gegeven.

Aantal deelnemers

Absoluut minimum: 10 deelnemers.

Praktisch

 • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent. Geluidsversterking voor de pc.
 • Zaal voor capaciteit van 25 personen. Mogelijkheid om na het doceer gedeelte in groepjes te gaan zitten rond een tafel.
 • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
 • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing en ontvangst van het inschrijvingsgeld.
 • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van het Dynamo Project verlopen (de aanvrager krijgt een bevestiging van iedere inschrijving).
 • Dynamo Project factureert totaalbedrag naar de aanvrager.
 • Voorafgaand aan de bijscholing wordt in overleg besproken wie de herinneringsmail verstuurt naar de deelnemers. Achteraf verstuurt het Dynamo Project naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

Deze infosessie kost 250 euro, ongeacht het aantal deelnemers.