Inschrijvingspagina "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2019"

In 2019 organiseren volgende partners samen de begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub":


Inhoud

Tijdens de begeleidingstrajecten leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Het traject is een unieke kans om sportclubs te inspireren! De theoretische omkadering wordt door middel van een zesstappenplan onmiddellijk in de praktijk gebracht.

Methodiek

De trajecten worden in groepen van maximum twaalf sportclubs georganiseerd. Per sportclub nemen twee personen deel. De deelnemers volgen vijf* workshops in 2019, elke workshop duurt drie uur. Tijdens elke workshop wordt een nieuwe tool geïntroduceerd, die de deelnemers de eerstevolgende weken toepassen in hun club.

In 2019 wordt slechts één traject (in Gent) van drie workshops georganiseerd!

Voorwaarden clubs

  • De club is aangesloten bij een erkende sportfederatie.
  • De club is gemotiveerd om deel te nemen aan een traject en werk te maken van een duurzaam vrijwilligersbeleid.
  • De deelname wordt gedragen binnen het bestuur van de club.
  • De club zal steeds met twee dezelfde personen tijdig aanwezig zijn op de vijf workshops.
  • De club wordt geselecteerd door één van de partners van het traject en ontvangt de link naar dit inschrijvingsformulier via die partner.
  • De club gaat akkoord met de kostprijs van het traject (wordt gecommuniceerd op het inschrijvingsformulier).

Data en locaties trajecten

Je kan je club inschrijven voor één van volgende trajecten. Kies het traject dat het dichtst bij je club in de buurt plaatsvindt:

Locatie trajectWorkshop 1Workshop 2Workshop 3Workshop 4Workshop 5Inschrijven
Gentdonderdag
4 april 2019
dinsdag
28 mei 2019
donderdag
3 oktober 2019
n.v.t.n.v.t.Klik hier
Wilrijkwoensdag
6 februari 2019
woensdag
3 april 2019
woensdag
29 mei 2019
woensdag
2 oktober 2019
woensdag
11 december 2019
Geannuleerd
Hasseltmaandag
21 januari 2019
maandag
18 maart 2019
maandag
13 mei 2019
maandag
16 september 2019
maandag
25 november 2019
Geannuleerd

De workshops vinden steeds plaats van 19u tot 22u. De deelnemers worden steeds vanaf 18u30 ontvangen met een drankje en een broodje.

Ervaar je problemen bij het inschrijven? Heb je geen bevestigingsmailtje van je inschrijving ontvangen? Contacteer dan het Dynamo Project via info@dynamoproject.be of 09 243 12 95.