Nieuws

Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB wordt eerstdaags aan de Koning ter ondertekening voorgelegd om dan uiteindelijk op 1 januari 2019 in werking te treden.Lees meer
In 2019 zal vanuit de EU 48 miljoen euro naar 300 Erasmus+Sport projecten gaan! Ook sportclubs kunnen een project indienen.Lees meer
Onder de producten van het Dynamo Project kan je intussen meer dan 20 brochures terugvinden rond diverse onderwerpen. Elke brochure komt tot stand door een wisselwerking tussen één of meerdere auteurs, een intern leescomité bestaande uit medewerkers van het Dynamo Project en een extern leescomité...Lees meer
In 2018 organiseerde het Dynamo Project de negende jaargang van de Dag van de Sportclubbestuurder in elke Vlaamse provincie. Met meer dan 600 deelnemers en een gemiddelde tevredenheid van 93% (inhoud sessies, sprekers, lesmateriaal en organisatie), blikken we terug op een geslaagd jaar.Lees meer
Op 4 oktober 2018 werd de reparatiewet verenigingswerk gestemd. Op 12 november volgde de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen later wordt de wet van kracht. Wat verandert er? De activiteitenlijst werd aangepast (met voornamelijk inhoudelijke veranderingen van belang voor andere...Lees meer
Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV), het laatste deel van Minister Geens' hervorming van het economisch recht, wordt momenteel besproken in de Kamer. Deze wet zal ertoe leiden dat de V&S-wet van 1921 (de vzw-wetgeving dus) zal opgaan in een groter wetboek. De eerste twee delen (1...Lees meer
Op 31 oktober 2018 treedt het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het...Lees meer
... Rugby Rhinos Oudenaarde zich één jaar lang de Coolste Sportclub van Vlaanderen mag noemen? Daarbovenop ontvangen ze een cheque ter waarde 2.000 euro.Lees meer
De kop is er af. In oktober startte Clubgrade met het testen van een nieuwe experimentele methodiek in sportclubs. En het mag gezegd: het luik "vraagverkenning" staat meteen als een huis.Lees meer
Heb jij nog steeds geen account op www.dynamoproject.be ? Lees dan zeker verder en ontdek de voordelen.Lees meer
Eén van de voornaamste uitdagingen waar sportclubs mee worstelen, is het vinden en motiveren van vrijwilligers. Hoe zorg je voor voldoende helpende handen in je club? En hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers met plezier terugkomen? Het begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub...Lees meer
Via bijklussen.be kun je als vereniging de administratieve aangifte van je verenigingswerkers doen. Personen met toegang tot de toepassing, kunnen dit via login met hun e-id onmiddellijk doen. Maar hoe geeft je nu een medewerker van je vereniging toegang om de aangiftes te doen?Lees meer

Pagina's