Op 19 januari tekenden meer dan 2500 sportclubbestuurders in op onze webinar verenigingswerk. Dat we uitgerekend met dit onderwerp zoveel mensen verzamelden, is geen toeval. Het statuut verenigingswerk is voor onze sector onmisbaar geworden. De nieuwe wetgeving - helaas met extra verplichtingen en fiscale/sociale lasten- werd uitvoerig toegelicht in het webinar. Na afloop peilden we bij de deelnemers naar hun evaluatie van de nieuwe regelgeving. Uit meer dan 500 antwoorden van deelnemers vatten we hieronder de essentie voor je samen: slechts 28% van de clubbestuurders vindt de nieuwe regeling
We kijken er enorm naar uit om alle voorzitters en directeurs van sportfederaties en OSV's uit te nodigen op een volgende VSF Meetup. Van zodra dit fysiek mogelijk is...
Vanaf 2021 mogen ook Cricket Vlaanderen vzw en De Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie vzw op subsidies van de Vlaamse overheid rekenen. Dat brengt het totaal op 51 gesubsidieerde sportfederaties: 44 unisportfederaties en 7 multisportfederaties. Er is ook één nieuwe erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie: Grappling Vlaanderen.
Vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij en Sport Vlaanderen in samenwerking met ISB en de Vlaamse Sportfederatie is een Green Deal Sportdomeinen in de maak.
Dynamo Project lanceert opnieuw haar wekelijkse webinars. Een mooi en gevarieerd aanbod, gericht naar clubbestuurders. Maar ook federaties zijn meer dan welkom. Op 19 januari beet het webinar rond verenigingswerk de spits af met 2.500 inschrijvingen.
Corona heeft een enorme impact op de clubs. Sportactiviteiten, jaarlijkse tornooien, spaghettifestijnen,... werden afgelast. Voor velen is het een financiële tegenslag. Daarbovenop is het voor velen moeilijk om hun leden te motiveren en betrokken te houden. Maar veel clubs bewezen dat ze zeer flexibel en inventief uit de hoek kunnen komen. In de rubriek "Virusvragen voor clubs" stellen we tweewekelijks een opmerkelijk initiatief voor vanuit een club en vuren we hen 3 coronavragen af. Deze editie: Basketbalclub Opwijk.
2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin het coronavirus zich wereldwijd verspreidde. Met helaas ook een enorme impact op onze sportactiviteiten. Hoe ervaren sportfederaties en hun clubs deze periode? In de rubriek "Virusvragen" vuren we iedere week 3 coronavragen af op een federatiemedewerker. Vandaag: Tom Schippers van Triatlon Vlaanderen.
Tot op vandaag is er geen volledige duidelijkheid over het nieuwe systeem van verenigingswerk voor de sport. En dat terwijl de nieuwe regelgeving al enkele weken van kracht is. “Het platform voor de aangiftes is nog niet actief. Het blijft ook wachten op de maximumbedragen. Sportclubs worden nog maar eens in de steek gelaten”, zegt voorzitter Koen Umans van de Vlaamse Sportfederatie.
25 sportcentra in Vlaanderen zullen de komende weken ingenomen worden voor de vaccinatiecampagne. Dat betekent dat er in deze infrastructuren maandenlang geen sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. De Vlaamse Sportfederatie vraagt snel een oplossing voor de getroffen sportclubs en sporters. Voorzitter Koen Umans: “Sportclubs krijgen al zware klappen door de coronacrisis, zij mogen niet opnieuw de dupe worden.”
2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin het coronavirus zich wereldwijd verspreidde. Met helaas ook een enorme impact op onze sportactiviteiten. Hoe ervaren sportfederaties en hun clubs deze periode?
Tijdens de eerste coronagolf maakte een volmachtenbesluit het tijdelijk mogelijk om algemene vergaderingen digitaal te organiseren (of uit te stellen). De nieuwe coronawet van 20 december 2020 zorgt nu voor een permanente oplossing: vzw’s kunnen definitief gebruikmaken van de AV vanop afstand.
Een algemene vergadering moest tot op heden steeds fysiek plaatsvinden. De corona-omstandigheden zorgen ervoor dat er nood is aan het moderniseren van de manier waarop een algemene vergadering plaats kan vinden. Goed nieuws! Met de coronawet van 20 december 2020 wordt een permanente oplossing voorzien, die eigen is aan onze hedendaagse digitale manier van werken.