Nieuws

Welke impact heeft de coronacrisis op jouw sportclub? De Vlaamse Sportfederatie (VSF) lanceerde op 18 maart een eerste bevraging, en wenst nu de vinger aan de pols te houden met een tweede bevraging. Met deze tweede bevraging zal VSF tevens een tv-reportage mogelijk maken. Sportclubs kunnen de...Lees meer
VSF neemt, samen met haar Waalse collega’s van AISF, het voortouw om de onderhandelingen rond een nieuwe regeling voor de sportsector op gang te trekken. Ons dossier werd maandag verstuurd naar de pers en de politieke verantwoordelijken. VSF en AISF vragen om zo spoedig mogelijk over dit dossier te...Lees meer
Op 4 mei 2020 werd een eerste stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sportsector betekende dit dat er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk werd, onder enkele duidelijke beperkende voorwaarden. Op 13 mei besliste de nationale veiligheidsraad over de 2de fase met betrekking...Lees meer
Van 1 tot 30 september 2020 vindt de 12e editie plaats van de Maand van de Sportclub. Met deze actie wil Sport Vlaanderen alle sportclubs in de kijker plaatsen en inwoners in contact brengen met het lokale sportclubaanbod. Dynamo Project roept sportclubs mee op om de deuren te openen voor het...Lees meer
In een vorig bericht kondigden we aan dat we ons voorbereiden op de heropstart van de sportsector. Na de Veiligheidsraad van vrijdag 24 april, heeft de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector het advies van de overheid vertaald in concrete richtlijnen en maatregelen voor de sportsector...Lees meer
Dit advies werd opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector, bestaande uit volgende organisaties: Sport Vlaanderen De VlaamseSportfederatie vzw Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Gezond Sport Vlaanderen vzw De Vereniging voor Sport en...Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie stuurde deze namiddag volgend persbericht uit, naar aanleiding van het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigt.Lees meer
Nu alle sportclubs enkele maanden de deuren moeten sluiten, vragen heel wat clubs zich af wat er met het betaalde lidgeld moet gebeuren. Moet dit worden terugbetaald of niet? Misschien zijn er wel creatieve mogelijkheden waar je nog niet aan dacht.Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie bezorgde volgende brief aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts in het kader van compensatiemaatregelen voor de sportsector als gevolg van de coronacrisis.Lees meer
Op donderdag 16 april organiseerde het Dynamo Project voor het eerst een webinar. Omdat het een eerste test was, boden we de bijscholing gratis aan.Lees meer
Het coronavirus houdt de sportclubs op slot. Alle trainingen, wedstrijden en evenementen zijn afgelast. Maar uit een rondje sociale media blijkt al vlug dat sporters niet bij de pakken blijven zitten. De hashtag #blijfsporten doet het goed! En ook sportclubs (en hun federaties) doen hun uiterste...Lees meer
Alles valt stil. Het zijn vreemde tijden. Maar iedereen kijkt ondertussen ook hoopvol uit naar een heropstart van de clubwerking. In het najaar van 2020 komen (hopelijk) ook de Dagen van de Sportclubbestuurder terug. Noteer het alvast in jouw agenda.Lees meer

Pagina's