Nieuws

Op 23 april vernietigde het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk. Het verenigingswerk was de maatregel bij uitstek, die beantwoordde aan een breed gedragen vraag bij sportclubs. De regeling bood sinds 2018 een sluitende, legale wijze om de essentiële opdrachten van...Lees meer
Wil je als sportclub de sportprestaties van jouw leden verbeteren? Wil je de uitdaging aangaan om de gezondheid van je leden te bevorderen?? Kan je inspiratie gebruiken om het aanbod in de kantine uit te breiden met gezonde dranken en snacks? Vlaams Instituut Gezond Leven is op zoek naar jou!Lees meer
Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de FitnessOrganisatie vormen samen de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector. Deze klankbordgroep werkte in...Lees meer
Er is al heel wat informatie rond de coronamaatregelen voor sportclubs verschenen. Ben je niet zeker waar je de protocollen of richtlijnen kan terugvinden? Dan vind je hier nog eens een overzicht.Lees meer
Wil je als sportfederatie of sportdienst in het najaar van 2020 een bijscholing organiseren voor je sportclubbestuurders? Dan kan je een beroep doen op het Dynamo Project. Ben je zelf sportclubbestuurder en zie je graag één van de onderwerpen uit ons bijscholingsaanbod op de opleidingsagenda van je...Lees meer
De Dagen van de Sportclubbestuurder zijn een vaste waarde geworden bij veel bestuurders. Hét bijscholings- en ontmoetingsmoment waar jaarlijks zo'n 1000 sportclubbestuurders aan deelnemen. En ook in coronatijden gaan we gewoon door met bijscholen en ontmoeten!Lees meer
De Vlaamse Regering maakt 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen. Voor sport zijn volgende zaken voorzien:Lees meer
Het huidige Vlaams Doping Tribunaal werd omgevormd tot het Vlaams Sporttribunaal (VST), dat uiterlijk op 1 januari 2021 actief zal zijn. Het Vlaams Sporttribunaal zal vanaf dan bestaan uit twee kamers (één voor doping, en één voor tuchtprocedures rond grensoverschrijdend gedrag) die zullen oordelen...Lees meer
Wie sport, beleeft meer. En dat geldt natuurlijk niet alleen in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Daarom organiseert de Europese Commissie jaarlijks in september de Europese week van de Sport. Onder het overkoepelende thema "#BeActive” willen ze iedereen aanzetten om tijdens de week van de sport...Lees meer
Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de FitnessOrganisatie vormen samen de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector. Deze klankbordgroep werkte in...Lees meer
Op 4 mei werd een eerste stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sportsector betekende dat dat er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk werd, onder enkele duidelijke beperkende voorwaarden.Lees meer
VSF neemt, samen met haar Waalse collega’s van AISF, het voortouw om de onderhandelingen rond een nieuwe regeling voor de sportsector op gang te trekken. Ons dossier werd maandag verstuurd naar de pers en de politieke verantwoordelijken. VSF en AISF vragen om zo spoedig mogelijk over dit dossier te...Lees meer

Pagina's