Clubgrade: voor welke uitdaging staat jouw sportclub?

In het kader van ons nieuw project "Clubgrade" vonden in oktober twee verkenningsgroepen plaats. Sportclubs gingen met elkaar in dialoog over het verleden en de toekomst. Op welke momenten heeft de club een stap vooruit gezet? Wanneer en waarom liep het fout? Aan welke uitdagingen geeft jouw club in de toekomst prioriteit? Ook jouw sportclub kan nog steeds input leveren.

Clubgrade wil sportclubs helpen strategische bestuurlijke taken op lange termijn te ontwikkelen. We willen jouw sportclub helpen bereiken wat ze wil bereiken en jouw sportclub de nodige upgrade geven.

De verkenningsgroepen waren een eerste stap om te ontdekken welke uitdagingen, behoeften en groeikansen sportclubs zelf vaststellen. Dat gebeurde in een interactieve setting waarbij sportclubbestuurders aan de hand van werkbladen en kleine groepjes ingingen op volgende vragen:

  • Waar hebben we als sportclub in het verleden echt verandering of vooruitgang gevoeld?
  • Waar hebben we als sportclub in het verleden kansen laten liggen om te groeien?
  • Aan welke uitdaging willen we als sportclub in de toekomst werken?

Ook jouw sportclub kan nog input leveren. Download de 3 werkbladen hieronder (telkens slechts 1 A4'tje) en bezorg ze aan yves@dynamoproject.be.

De input wordt mee opgenomen in een samenvattend rapport dat als basis dient voor de ontwikkeling van methodieken en ondersteuningsvormen. In 2018 krijgen geselecteerde pilootclubs de kans om de methodieken binnen hun sportclub te implementeren.

Gepost door:
Yves Van Ginneken