Een miljoen extra voor steun aan sportclubs bij doorstart

Vanmorgen maakte minister Ben Weyts bekend dat er extra steun komt voor sportclubs. Hij geeft daarbij het vertrouwen aan VSF om ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan sportclubs op administratief, bestuurlijk en beleidsmatig vlak. We gaan in de komende weken aan de slag om deze middelen op een doeltreffende manier in te zetten. Meer informatie volgt! 

Persmededeling van minister Weyts:

Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakt € 1 miljoen extra vrij om sportclubs te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis, op administratief bestuurlijk en beleidsmatig vlak. Het is immers nu al duidelijk dat vele clubs zich na corona praktisch en inhoudelijk gaan moeten herorganiseren. “We willen een vlotte doorstart voor de sportclubs”, zegt Weyts. “Daarvoor moeten we nu al anticiperen. We putten hiervoor middelen uit het coronanoodfonds.”

De coronacrisis heeft het Vlaamse verenigingsleven en zeker ook de sportsector een klap gegeven. De voorzorgsmaatregelen leggen een belangrijk deel van het sportleven lam en dreigen een impact te hebben op de ledenaantallen van de sportclubs.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakt nu € 1 miljoen extra vrij waarmee we ondersteuning en begeleiding willen bieden aan sportclubs op administratief, bestuurlijk en beleidsmatig vlak bij de heropstart na de coronacrisis. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is daar als koepelorganisatie van sportfederaties uitstekend voor geplaatst. Deze ondersteuningsmaatregelen komen er nadat er reeds financiële middelen werden vrijgemaakt voor o.a. de ondersteuning van federaties, structurele beleidspartners en organisatoren van sportevenementen.

“Corona tast ons sportweefsel aan”, zegt Weyts. “We willen vanuit Vlaanderen extra steun bieden om de sportclubs in 2021 de nodige boost geven in hun heropstart. Met vereende krachten kunnen we deze moeilijke periode overbruggen. Er zijn best veel Vlamingen die tijdens de coronacrisis méér zijn gaan bewegen: ik wil dat zij straks allemaal nog terecht kunnen in bloeiende sportclubs.”

 

Gepost door:
Grace Hellinckx