FAQ van de maand: wat houdt het nieuwe statuut verenigingswerk in?

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder er als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen.

Meer weten? Je leest alle info in deze en andere FAQ's.

Gepost door: 
Grace Hellinckx