Gezocht: nieuwe pilootclubs voor Clubgrade

Wil je graag dat trainers, leden, ouders,… zich meer thuis voelen in je club? Probeer je met je club de neuzen meer in dezelfde richting te krijgen? Wil je je clubwerking iets meer stroomlijnen om tot een sterkere organisatie te komen? En hou je je sportclub graag wendbaar om te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen? Stel je kandidaat voor Clubgrade en experimenteer met nieuwe ondersteuningsvormen. Je krijgt er een uniek begeleidingstraject voor in de plaats!

Wat wordt van je sportclub verwacht?

 • Je sportclub doorloopt het traject volledig van september 2019 t.e.m. juni 2020.
 • Verschillende stakeholders van je sportclub vullen wetenschappelijke vragenlijsten in.
 • Je levert feedback over de ondersteuningsvormen die ingezet worden binnen je sportclub.

Hoe verloopt de selectie van pilootclubs?

Pilootclubs moeten aan volgende criteria voldoen:

 • Je club staat voor een belangrijke uitdaging die je niet alleen met je bestuur maar met heel de club wil aanpakken.
 • Minstens 3 bestuursleden staan achter de kandidatuurstelling van je club.

Mogelijk wordt in juni nog extra informatie opgevraagd.

Bij de selectie van pilootclubs wordt met volgende aspecten rekening gehouden:

 • De groep pilootclubs wordt divers samengesteld qua sporttak, schaalgrootte en geografische spreiding.
 • Bij vragen of onduidelijkheden over je kandidatuur nemen we telefonisch verder contact op.
 • Mogelijk contacteren we je sportdienst en/of sportfederatie voor achtergrondinformatie.

Kandidaat?

Je kan je hier kandidaat stellen t.e.m. 30 juni 2019. Zit je met vragen? Neem zeker even contact op via clubgrade@vlaamsesportfederatie.be.

 

Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. We stelden hiervoor een complementair team samen:

 • Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert van Levuur zorgen voor kennis in het ontwikkelen en begeleiden van participatieve processen.
 • Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt expertise in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties in het team.
 • Binnen de Universiteit Gent gaat Tom De Clerck als onderzoeker aan de slag, aangestuurd door Annick Willem (strategisch beleid en ontwikkeling van organisatiecapaciteit) & Leen Haerens (Zelfdeterminatie Theorie).
 • Vanuit de Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project wordt Clubgrade gecoördineerd.
    Gepost door: 
    Yves Van Ginneken