Gezocht: Nieuwe pilootclubs voor Clubgrade

Heb je graag dat trainers, leden, ouders,… zich meer thuis voelen in je club? Probeer je met je club de neuzen meer in dezelfde richting te krijgen? Wil je je clubwerking iets meer stroomlijnen om tot een sterkere organisatie te komen? En hou je je sportclub graag wendbaar om in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen? Stel je kandidaat voor Clubgrade en experimenteer met nieuwe ondersteuningsvormen. Je krijgt er een uniek begeleidingstraject voor in de plaats!

We zijn in deze fase van het project Clubgrade op zoek naar pilootclubs die focussen op twee belangrijke thema’s, namelijk het beleid van je club en de intermenselijke aspecten daarbij. Als eerste stap zoomen we niet onmiddellijk in op specfieke uitdagingen, maar achterhalen we samen waar je club momenteel staat en waar de ambitie van je club ligt. We kijken vervolgens samen hoe je als club je beleid verder vorm kan geven, hoe je daar verschillende stakeholders bij kan betrekken en welke ondersteuningsvormen je nodig hebt. We plaatsen je sportclub niet op een eiland, kennis en ervaring uitwisselen is essentieel binnen Clubgrade. Je komt in contact met andere sportclubs, ook buiten je sporttak, en je sportdienst en sportfederatie worden betrokken in het proces. 
 

   Wat mogen pilootclubs verwachten?

   Je doorloopt een uniek traject gesteund op verschillende ondersteuningsvormen afhankelijk van je context, uitdagingen en ambities. Het proces wordt in drie delen opgedeeld:

   1. Vraagverduidelijking

   Twee neutrale mensen komen naar je sportclub luisteren om de essentiële vraag van je club in beeld te brengen. Naast het gesprek maken we nadien ook een “foto” van je clubwerking. Hiervoor heb je minstens 3 bestuursleden, 3 trainers, 3 leden en 3 vrijwilligers nodig die een vragenlijst invullen.

   Timing: november-december 2018

   2. Casetafel

   Je sportclub wordt samen met je sportdienst en je sportfederatie uitgenodigd op een casetafel. Op dit moment koppelen we de vraagverduidelijking en de foto naar je sportclub terug en luisteren we of je sportclub zich kan vinden in onze analyse. Wij doen een trajectvoorstel voor je sportclub, maar de eindkeuze voor een clubproject ligt bij je sportclub.

   Timing: januari 2019

   3. Clubproject

   Je maakt als sportclub werk van een clubproject. Je sportclub formuleert een duidelijk realistisch doel dat werkt op de betrokkenheid binnen je club en je maakt daarvoor een planning op. Je krijgt meerdere ondersteuningsvormen aangereikt om je clubproject te realiseren. Deze ondersteuningsvormen zullen sterk gebaseerd zijn op goede praktijkvoorbeelden van andere sportclubs en waar nodig wordt je sportclub in contact gebracht met andere sportclubs. Wie weet wordt je sportclub op die manier zelf een goed praktijkvoorbeeld in de toekomst.

   Timing: Februari-maart-april-mei-juni 2019

     Wat wordt van je sportclub verwacht?

     • Je sportclub doorloopt het traject volledig van november 2018 t.e.m. juni 2019.
     • Verschillende stakeholders van je sportclub vullen vragenlijsten in.
     • Je levert feedback over de ondersteuningsvormen die ingezet worden binnen je sportclub.

     Hoe verloopt de selectie van pilootclubs?

     Pilootclubs moeten aan volgende criteria voldoen:

     • Je club heeft toekomstgerichte ambities.
     • Minstens 3 bestuursleden staan achter de kandidatuurstelling van je club.

     Bij de selectie van pilootclubs wordt met volgende aspecten rekening gehouden:

     • De groep pilootclubs wordt divers samengesteld qua sporttak, schaalgrootte en geografische spreiding.
     • Bij vragen of onduidelijkheden over je kandidatuur nemen we telefonisch verder contact op.
     • Mogelijks contacteren we je sportdienst en/of sportfederatie voor achtergrondinformatie.

     Kandidaat?

     Je kan je hier kandidaat stellen t.e.m. 30 juni 2018. Zit je met vragen? Neem zeker even contact op via yves@dynamoproject.be.

      

     Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. We stelden hiervoor een complementair team samen:

     • Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert van Levuur zorgen voor kennis in het ontwikkelen en begeleiden van participatieve processen.
     • Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt expertise in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties in het team.
     • Binnen de Universiteit Gent gaat Tom De Clerck als onderzoeker aan de slag, aangestuurd door Annick Willem (strategisch beleid en ontwikkeling van organisatiecapaciteit) & Leen Haerens (Zelfdeterminatie Theorie).
     • Vanuit de Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project coördineert Yves Van Ginneken Clubgrade.
      Gepost door: 
      Yves Van Ginneken