Heropstart sportsector fase 2 - Leidraad voor een verantwoorde heropstart vanaf 18 mei

Op 4 mei 2020 werd een eerste stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sportsector betekende dit dat er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk werd, onder enkele duidelijke beperkende voorwaarden. Op 13 mei besliste de nationale veiligheidsraad over de 2de fase met betrekking tot de heropstart van de sportsector.

Wat is er beslist? 

In het ministerieel besluit van 15 mei staat volgende passage: "Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon."

Deze generieke richtlijn houdt in dat, aanvullend op wat toegelaten is in fase 1, vanaf fase 2 ook georganiseerde sportactiviteiten in de openlucht zouden toegelaten worden met maximaal 20 personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. 

Advies aantal sporters op  1 sportinfrastructuur

Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, advisereet de klankbordgroep om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. Dit komt overeen met een bezetting van max. 20 personen op een klassiek (outdoor-) basketbalterrein​. Voor bepaalde sporten waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks of geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is deze perimeter overdreven en zou een uitzondering voorzien moeten worden. Bij dergelijke activiteiten binnen een afgebakende zone voor één persoon, adviseert de klankbordgroep dat de beschikbare sportoppervlakte minimaal 10m² per aanwezige sporter moet waarborgen en dat het materiaal tussen opeenvolgende gebruikers ontsmet moet worden.

Generieke gedragscodes en sectorprotocollen

Om tot een verantwoorde en veilige opstart van fase 2 te kunnen komen werkten we met de organisaties die betrokken zijn in de klankbordgroep reeds generieke gedragscodes en sectorprotocollen uit. Een aantal generieke principes inzake veiligheid en hygiëne zullen immers van kracht blijven doorheen verschillende fases van de heropstart van de sportsector. Deze generieke sectorprotocollen kunnen indien nodig snel bijgewerkt worden in functie van nieuwe federale beslissingen over versoepelingen in volgende fases.

De leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector in fase 2 en de generieke gedragscodes en sectorprotocollen worden als bijlage bij dit bericht toegevoegd.

Gepost door: 
Robin Ramakers