Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is gestemd!

Het was al enkele maanden hangende: het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is eindelijk door het parlement geraakt op de plenaire zitting van 28 februari 2019. In dit eerdere berichtje lees je de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving.

Nu de wetgeving gestemd is, zitten veel organisaties ongetwijfeld met vragen. We zetten hieronder op een rijtje hoe de timing eruit ziet en wat wij zullen doen om te ondersteunen.

1. Wanneer treedt de nieuwe wetgeving in werking?

De inwerkingtreding van het WVV is gepland op 1 mei 2019:

  • Nieuw op te richten verenigingen vallen vanaf de inwerkingtreding van de wet onmiddellijk onder het nieuwe recht.
  • Bestaande verenigingen vallen pas op 1 januari 2020 onder de nieuwe wetgeving en krijgen dus iets meer tijd om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
  • De statuten van bestaande verenigingen moeten pas ten laatste op 1 januari 2024 in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving (een onmiddellijke statutenwijziging is dus niet vereist, hoewel het nieuwe recht dus wel van toepassing zal zijn). 

Voor de bestaande vzw's is er dus nog even tijd om de statuten aan te passen conform de nieuwe wetgeving. Bekijk bv. of je dit kunt combineren met andere wijzigingen die op til zijn (zoals een wijziging in bestuursmandaten, een zetelwijziging, enz.) Op die manier kan je de kosten van publicatie wat bundelen.

Bestaande vzw's krijgen nog tot 1 januari 2024 tijd om hun statuten aan te passen conform de nieuwe wetgeving.

2. Wat mag je van ons verwachten?

Vermoedelijk zullen de komende weken heel wat aanbieders dure opleidingen of begeleidingen rond de nieuwe wetgeving promoten. Ga daar niet op in. Wij gaan sportclubs en sportfederaties ondersteunen via onze gebruikelijke manieren. Dit betekent dat we dit jaar nog:

  • nieuwe documentatie beschikbaar maken (modelstatuten, brochure aanpassen aan de nieuwe wetgeving, enz.)
  • bijscholingen aanbieden waar de nieuwe wetgeving toegelicht wordt. Klik hier voor een overzicht van de eerste reeks bijscholingen
  • maatbegeleidingen organiseren voor wie de statuten moet aanpassen

Hou hierbij zeker de bovenstaande overgangsbepalingen in het achterhoofd: een onmiddellijke wijziging is niet vereist!

Gepost door: 
Lien Berton