Info en begeleiding voor subsidiedossiers bovenlokale sportinfrastructuur

Federaties, clubs, lokale overheden, ... kunnen nog tot eind maart een project indienen voor subsidies rond bovenlokale sportinfrastructuur. We zetten alle begeleiding en informatie even op een rijtje.

Algemene informatie

De basisinformatie (decreet, besluit, formulieren, procedure, ...) vind je via deze link. Je vindt er ook extra informatie (FAQs, presentaties informatiesessies, ...)

Deadline 31 maart

Deze oproep is geen eenmalige maatregel. Deze past namelijk binnen een decretaal kader dat iedereen die bovenlokale sportinfrastructuur wenst te bouwen of te renoveren jaarlijks de kans geeft om een subsidieaanvraag in te dienen.

Deze subsidieaanvragen moeten een procedure met een toetsing van verschillende minimale eisen en beoordelingscriteria doorstaan zoals omschreven in het decreet. Dit jaar verstrijkt de deadline om een aanvraag in te dienen op 31/03/2018.

Begeleidingstraject

Voor deze oproep is er een begeleidingstraject, om zo klantgericht mogelijk een hoge kwaliteit van de ingediende dossiers te waarborgen. Het begeleidingstraject wordt gefinancierd door de minister van Sport en Sport Vlaanderen en tot stand gebracht door het ISB.

Het begeleidingstraject bestaat uit het organiseren van volgende infosessies en workshops. 

Infosessie

De infosessie gaat over het online aanvraagformulier (live vanaf 01/03/2018 en afsluitingsdatum 31/03/2018) en de simulator bovenlokaliteit (live vanaf 01/03/2018).

De bedoeling is om je praktisch te gidsen door het online aanvraagformulier en de simulator bovenlokaliteit zodat je op een vlotte manier een subsidieaanvraag kan opstellen en op voorhand kan simuleren of jouw dossier de bovenlokaliteitstoets zou kunnen doorstaan. Er worden twee momenten georganiseerd:

  • 02/03/2018 in het centrum van Sport Vlaanderen Gent (sportverblijf) – ontvangst vanaf 09u30
  • 06/03/2018 in het VAC te Leuven (vlakbij het station) – ontvangst vanaf 16u30

Inschrijven kan via infrastructuur@sport.vlaanderen (graag aangeven op welke infosessie je zal aanwezig zijn, het aantal aanwezigen en de functie)

Workshops

Daarnaast zijn er enkele workshops, georganiseerd door ISB en toegankelijk voor alle geïnteresseerden (dus ook federaties en clubs), rond de criteria, projectmanagement en een “last minute” workshop. Bekijk hier de powerpoint van een reeds gepasseerde workshop rond “minimale eisen en bovenlokaliteit”.

Meer informatie vind je via deze link.

We wensen jullie alvast veel succes!

Gepost door: 
Grace Hellinckx