Inwerkingtreding WVV: let op voor fiscale gevolgen bij wijziging statuten!

Alle bestaande vzw's moeten de eerstkomende periode een wijziging aan hun statuten aanbrengen zodat ze de nieuwe Wet Vennootschappen en Verenigingen (WVV) volgen. Deze nieuwe wetgeving geeft ruimere mogelijkheden aan vzw's op het vlak van winstoogmerk. Winstoogmerk is toegestaan, zolang er maar geen sprake is van winstuitkering (dit laatste is voorbehouden aan de vennootschappen). Statutair kan het misschien interessant zijn om de doelstelling te verruimen en winstoogmerk prioritair te maken, maar let dan zeker op de fiscale gevolgen! 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. (Te) Kort door de bocht kunnen we stellen dat bedrijven vennootschapsbelasting betalen, terwijl vzw's rechtspersonenbelasting betalen. In de praktijk is alles wat ingewikkelder: ook verenigingen kunnen onder de vennootschapsbelasting vallen wanneer ze een onderneming exploiteren of zich bezig houden met verrichtingen van winstgevende aard.

  • Verricht je vzw als enige activiteit economische handelingen, dan zal ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. In dat geval zullen de statuten een commerciële activiteit als hoofddoel toelaten. Te vermijden dus in het geval van een sportclub, aangezien de sociale/sportieve doelstelling zou moeten primeren.
  • Bovenstaand geval is erg duidelijk, maar wat met situaties die minder helder zijn? Denk aan een combinatie van economische en niet-economische handelingen, vaak een realiteit in vzw's. Hou dan rekening met volgende criteria om onder de rechtspersonenbelasting te kunnen blijven vallen:
    • Het gaat om alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen.
    • De verrichtingen bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de statutaire opdracht.
    • De verrichtingen bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids- of handelsverrichtingen betrekking heeft of die niet volgens die methoden wordt uitgevoerd.

Het is belangrijk op te merken dat bovenstaande wettelijke criteria steeds onderworpen zijn aan een interpretatie en de concrete feiten van een situatie dus steeds van enorm belang zullen zijn.

Wil je hier graag meer over weten? Lees dan het artikel "Blijft mijn vereniging belast in de rechtspersonenbelasting" van Sylvia Thienpont in VZW Actueel (nr. 17 4 oktober 2019).

Twijfel je onder welke belasting jouw vzw valt? Schrijf je dan in voor een fiscale begeleiding via https://www.dynamoproject.be/begeleiding/inkomstenbelasting-patrimoniumtaks-maatbegeleiding 

Gepost door:
Lien Berton