Jouw ideeën voor een nieuwe brochure "De sociale sportclub"

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) en Bloso-KICS werken, in samenwerking met een klankbordgroep, aan een nieuwe brochure over de sociale rol van een sportclub. Het Dynamo Project zal de brochure later dit jaar lanceren. Misschien heb jij wel interessante input voor de brochure? Deel ze dan zeker met ons!

De brochure "De sociale sportclub" (voorlopige  titel) zoomt in op het maatschappelijk engagement dat clubs opnemen om drempels te verlagen en de participatie van kansengroepen te stimuleren. De brochure zal clubs inspireren, stimuleren en hen een concreet kader aanbieden waarbinnen nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden.

We zoeken nog enkele verhalen van clubs die reeds een sociale rol opnemen. Ken jij dergelijke voorbeelden of andere interessante pistes voor deze brochure? Stuur dan jouw input door naar Tim Lamon. Ook voorstellen voor een goede titel zijn welkom!

Gepost door: 
Pieter Hoof