Ministerraad van 14 september 2018 keurt ontwerpen van KB m.b.t. verenigingswerk en vrijwilligerswerk goed

Zowel in het dossier vrijwilligerswerk als het dossier verenigingswerk werden op de recentste Ministerraad (14/09/2018) enkele beslissingen genomen die een impact hebben op de sportsector. Let op: zoals je hieronder kan lezen zijn deze wijzigingen nog niet definitief goedgekeurd. We houden jullie verder op de hoogte. 

1. Vrijwilligerswerk: verhoging van het jaarlijks plafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.

Het ontwerp verhoogt het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de volgende sectoren van 1.361,23 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen):

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • de nachtoppas, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen

Let op: 

  • Volgens de informatie waar we momenteel over beschikken, is er geen verhoging van het plafond mogelijk wanneer de betrokkene voor dezelfde activiteit wél onder het toepassingsgebied van het vereniginsgwerk/bijklussen (officieel: de wet over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie) valt. Ook voor uitkeringsgerechtigden zou de verhoging van het jaarplafond niet van toepassing zijn. 
  • Dit ontwerp is nog niet definitief goedgekeurd. Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State, en de Hoge Raad voor vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad. 

2. Verenigingswerk: maandelijks maximum wordt voor de sportsector opgetrokken van 500 naar 1.000 euro. 

Onder het statuut verenigingswerk kan tot 500 euro per maand bijgeklust worden. Op jaarbasis geldt een maximum van 6.000 euro (geïndexeerd bedrag, zie hier). Meer informatie over het verenigingswerk vind je via onze website.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat het maandelijkse bedrag dat mag worden verdiend via het verenigingswerk voor specifieke activiteiten vanaf 1 januari 2019 verhoogd wordt van 500 euro naar 1.000 euro. Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van 6.000 euro, maar dit jaarlijks maximumbedrag blijft onverkort van toepassing. Het maandelijks bedrag wordt verhoogd voor de volgende specifieke activiteiten:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Let op: dit ontwerp is nog niet definitief goedgekeurd. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

VSF hoopt op goedkeuring reparatiewet met betrekking tot verenigingswerk

Op dit moment ligt, naast bovenvermelde voorstellen tot wijzigingen (via KB), ook de reparatiewet voor. Het voorstel van reparatiewet omvat:

  • de mogelijkheid om via een KB een uitzondering op het maandplafond toe te staan (zie 2. Verenigingswerk: Maandelijks maximum wordt voor de sportsector opgetrokken van 500 naar 1.000 euro.). Indien de reparatiewet wordt goedgekeurd door het Federaal parlement, kan via het KB (waarover hierboven sprake is) de uitzondering voor de sportsector (maandplafond naar 1.000 euro) bepaald worden.
  • het toestaan van een uitzondering op de sperperiode voor  personen die tot op heden via de 25-dagenregel vergoed werden. Indien de reparatiewet wordt goedgekeurd door het Federaal parlement, betekent dit meteen ook (zonder KB of andere wetgeving) de goedkeuring van deze uitzondering.

De VSF hoopt op een goedkeuring van de reparatiewet.

We houden jullie uiteraard op de hoogte. Hou onze website en nieuwsbrieven in het oog. Ook op onze bijscholingssessies "verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier" zal uiteraard de meest up-to-date informatie gebracht worden.

 

Gepost door: 
Lien Berton