Modelstatuten WVV beschikbaar!

Met de inwerkingtreding van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hadden de modelstatuten van het Dynamo Project een update nodig. Ze zijn aangepast en staan beschikbaar voor jullie!

Richt je een nieuwe vzw op?

In dat geval is het WVV onmiddellijk van toepassing en kan je gebruik maken van deze oprichtingsakte. Naast de oprichtingsakte is er in het model ook ruimte voor de 'akte benoeming bestuur' (om de eerste bestuurders door te geven) en een luikje 'bestuurlijke bekendmakingen' (bepalingen die het bestuursorgaan kan doorgeven aan de griffie/het Belgisch Staatsblad, zonder dat er een tussenkomst van de algemene vergadering vereist is).

Pas je de statuten van je bestaande vzw aan?

In dat geval heb je verschillende mogelijkheden:

  • De nieuwe wetgeving treedt pas op 1 januari 2020 in werking. Je hebt echter tijd tot 2024 om een statutenwijziging conform de WVV neer te leggen, maar hou er rekening mee dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van de wet van toepassing zullen zijn ongeacht of je de statuten al aanpaste conform het WVV.
  • Jouw bestaande vzw wil zich vandaag al de nieuwe wetgeving toepassen: je kan door een statutenwijziging neer te leggen nu al onder de nieuwe wetgeving vallen.

Gebruik hiervoor de modelstatuten voor aanpassing van een bestaande vzw.

Wanneer treedt de vernieuwde WVV-wetgeving in werking?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019. Volgende overgangstermijnen zijn voorzien:

  • Nieuwe vzw’s worden vanaf 1 mei 2019 opgericht volgens de nieuwe wetgeving.
  • Een statutenwijziging tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020 biedt de keuze om de statuten al aan te passen aan de nieuwe wetgeving of hier nog mee te wachten.
  • Bestaande vzw’s die een statutenwijziging doen moeten vanaf 1 januari 2020 verplicht hun statuten conform de nieuwe wetgeving aanpassen.
  • Indien er niets neergelegd moet worden treden de dwingende bepalingen van de wetgeving automatisch in werking op 1 januari 2020 (ook al zijn de statuten niet gewijzigd).
  • Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van alle vzw’s aangepast zijn.

Nog niet helemaal duidelijk? Dit is een eerste versie: geef ons gerust jullie opmerkingen of suggesties mee via info@dynamoproject.be.

 

Gepost door: 
Lien Berton