Online Boekhoudprogramma: nieuwe functionaliteit!

Het Dynamo Project ontwikkelde het "Boekhoudprogramma - Online tool" om je sportclub een handje te helpen. Aan de hand van deze tool kan je de vereenvoudigde boekhouding (en de btw-boekhouding indien van toepassing) van je sportclub voeren. De tool werd onlangs uitgebreid met een extra functionaliteit waar bestaande gebruikers meteen mee van genieten.

In de online tool kan je o.a. volgende zaken doen:

 • meerdere boekjaren bijhouden
 • rekeningen en kassen aanmaken
 • activiteiten opvolgen
 • contacten opvolgen
 • eigen categorieën aanmaken binnen de wettelijke rubrieken (zie KB 26 juni 2003)
 • ontvangsten en uitgaven ingeven, steeds gekoppeld aan een wettelijke rubriek en een categorie
 • lidgelden opvolgen
 • boekjaaroverschrijdend zoeken
 • automatisch een financieel overzicht bekijken per wettelijke rubriek / categorie / kas of rekening
 • automatisch een jaarrekening opmaken (zie KB 26 juni 2003)
 • btw-aangiftes voorbereiden
 • ...

Draait jouw club op meerdere vrijwilligers en verdeel je de taken graag? Dan is er nu op basis van feedback van gebruikers een extra functionaliteit bijgekomen, namelijk een extra login. De extra login geeft enkel toegang tot het contactenbeheer zonder dat de boekhouding ingekeken kan worden. Op die manier kan je als bestuur één persoon aanduiden die de ledenadministratie opvolgt en iemand anders die de boekhoudkundige verrichtingen verwerkt. Door meerdere mensen bij je boekhouding en de tool te betrekken, stel je de toekomst van je sportclub veiliger. Bijvoorbeeld wanneer er opvolging gezocht moet worden voor de penningmeester.
Alle gebruikers hebben deze extra login standaard gekregen. Sportclubs die de toepassing nog niet gebruiken, kunnen een testlogin verkrijgen. Stuur gerust een mailtje naar yves@dynamoproject.be indien je meer informatie wenst.

Gepost door: 
Yves Van Ginneken