Opgelet voor fraudemail in de sportsector

Opgelet! Er gaat een zeer geloofwaardig "phishing" bericht rond in de sportsector. Laat je zeker niet vangen! 

Wij kregen melding van een aantal sportfederaties en sportclubs over deze poging tot fraude. Dit is hoe de fraudeurs te werk gaan: 

Een medewerker of bestuurder krijgt via het mailadres van een collega een vraag om een dringende betaling uit te voeren. De e-mail komt effectief van het correcte mailadres van de collega, spreekt jou persoonlijk aan via de voornaam en is in het perfect Nederlands opgesteld. Wanneer je hierop antwoordt, krijg je ook een zeer geloofwaardig antwoord terug van de "collega". 

Het enige element dat de fraude aan het licht brengt, is dat er gevraagd wordt om een (soms aanzienlijk) bedrag over te schrijven op een Italiaans rekeningnummer

Wees dus voorzichtig als je een dringend betalingsverzoek van een "collega" of "de penningmeester" via mail krijgt, en let zeker op het rekeningnummer waarop moet overgeschreven worden! 

Gepost door: 
Geraldine Mattens