Oproep kandidaten tucht- en onderzoeksorgaan Vlaams Sporttribunaal

Het huidige Vlaams Doping Tribunaal werd omgevormd tot het Vlaams Sporttribunaal (VST), dat uiterlijk op 1 januari 2021 actief zal zijn. Het Vlaams Sporttribunaal zal vanaf dan bestaan uit twee kamers (één voor doping,
en één voor tuchtprocedures rond grensoverschrijdend gedrag) die zullen oordelen in eerste (en eventueel tweede) aanleg over zaken rond doping en grensoverschrijdend gedrag in de sport.

De oprichting van het Vlaams Sporttribunaal is een belangrijke stap voor de sportfederatiesector. De komende maanden dient er verder ingezet te worden op de operationalisering en efficiënte werking van het Vlaams Sporttribunaal. We streven naar een kwaliteitsvolle en professionele invulling van zowel het onderzoeksorgaan als het tuchtorgaan.

Het Vlaams Sporttribunaal gaat nu op zoek naar rechters en griffiers die het onderzoeks- en tuchtorgaan kunnen bevolken. De aanstelling gebeurt na selectie door een benoemingscommissie.

Specifiek gaat het om 3 profielen:

  • kandidaten voor de kamer van het tuchtorgaan
  • kandidaten voor het onderzoeksorgaan
  • kandidaten voor de griffie

Heb jij interesse of ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Aarzel dan niet en lees hier aan welk profiel de kandidaten moeten voldoen.

Je kan je kandidatuur indienen via info@vlaamssporttribunaal.be tot en met 31 juli 2020.

 

Gepost door: 
Kaat Vogelaers