Pesticidenvrij beheer van het sportdomein

Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe regeling over het gebruik van pesticiden voor het sportdomein. Sportdomeinen van de gemeente worden pesticidenvrij. Maar ook voor de private sportdomeinen gelden nu regels. 

Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en de instandhouding van duurzame waterreserves. Daarnaast betekenen ze ook een gevaar voor onze gezondheid, en vooral die van kwetsbare groepen.

Vanuit die bezorgdheid is het preventieprincipe er gekomen: we moeten het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, kan je dat met alternatieve methoden doen. Pas als laatste redmiddel kan je chemische middelen gebruiken.

Deadline 2015

Sinds 2004 evolueren openbare besturen naar een pesticidenvrij beheer, met 1 januari 2015 als deadline. Vanaf dan mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken, niet voor de taken uitgevoerd door eigen personeel, maar ook niet voor taken die uitbesteed worden. Sportdomeinen van de gemeente worden dus pesticidenvrij. Ook als niet de gemeente maar de club of een aannemer het onderhoud doet.

Ook voor de private sportdomeinen gelden nu regels. Daar mogen slechts pleksgewijs, lees enkel op de te bestrijden kruiden, pesticiden gebruikt worden. Bij de aanleg en heraanleg van het domein moet de pesticidentoets toegepast worden die je kan raadplegen op www.zondersigezonder.be. De leidraad pesticidentoets bundelt de verschillende aspecten waar je in de ontwerpfase rekening mee moet houden om het domein op een efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden. Waar bestrijding toch nodig is, kies je het best zoveel mogelijk voor niet-chemische alternatieven.

Wat betekent dit voor de sportclubs?

De regeling over het gebruik van pesticiden geldt voor het hele sportdomein. Dit zijn dus alle terreinen waarop gesport wordt, alle randinfrastructuur, de wegen en paadjes in het domein, het parkeerterrein, het terras, …
Vanaf 1 januari 2015 mogen pesticiden niet meer gebruikt worden:

  • op het sportdomein als het eigendom is van een openbaar bestuur zoals de gemeente of provincie. Ook als de club het onderhoud zelf doet of uitbesteedt;
  • in het gedeelte van het privaat sportdomein gelegen

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod. Meer daarover vind je op www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken.
Op een privaat (sport)domein of op de delen van het sportdomein die niet onder de verbodsbepalingen vallen, geldt een minimumgebruik. Pesticiden kunnen op specifieke plaatsen gebruikt worden en dan enkel met de toegelaten producten. Bij de aanleg of heraanleg (van delen) van het domein moet de pesticidentoets toegepast worden.

Alle info vind je op www.vmm.be/zonderisgezonder

Gepost door: 
Grace Hellinckx