Gepost door: 
Grace Hellinckx

Rondvraag: middenveld en administratieve (over)last

Als medewerker binnen een vereniging (sportclub, sportfederatie) kan je ook op lokaal niveau (stad of gemeente) terecht voor ondersteuning. Ervaar je administratieve overlast? Of lopen procedures net heel vlot? 

De Verenigde Verenigingen voert een aantal enquêtes met enkele centrale vragen:

  • Welke procedures of reglementeringen zijn er in steden en gemeenten ter ondersteuning van verenigingen (erkenningsaanvraag, financieel, logistiek,…)?
  • Hoe ervaren verenigingen de administratieve belasting die hiermee gepaard gaat? Is die (overbodig) zwaar of net niet?
  • Waar zitten goede voorbeelden en best practices?
  • Hoe kunnen we verbeteringen teweeg brengen?

Ben jij een medewerker binnen een vereniging? Dan kan je jouw feedback geven via de enquête “Middenveld en administratieve (over)last in steden en gemeenten”.

Meer info vind je op de website van de Verenigde Verenigingen.