Stand van zaken belangenconflict Verenigingswerk

De laatste rechte lijn naar het "onbelast bijklussen", waar het verenigingswerk deel van uitmaakt, werd op 19 januari onderbroken door een ingeroepen belangenconflict door de Franstalige Commissie van het Brusselse Parlement. Sinds 20 maart is de periode van 60 dagen verstreken waarbinnen de federale overheid en de deelstaten tot een oplossing konden komen. Lees hier de eerstvolgende verdere stappen.

Het parlement van de Franstalige Gemeenschap in Brussel ("COCOF") riep een belangenconflict in omdat het oordeelt dat de federale regering zich op haar bevoegdheidsdomein bevindt met het wetsontwerp rond onbelast bijklussen. 

Het concrete gevolg hiervan was dat de bespreking van het wetsontwerp in het federale parlement is opgeschort en dat de wet bijgevolg niet kon worden gestemd. Na indienen van het belangenconflict had een overlegcomité tussen de federale overheid en de deelstaten 60 dagen de tijd om tot een oplossing te komen. Die termijn verstreek op 20 maart.

Welke zijn nu de volgende stappen?

 • De Senaat zal binnen de 30 dagen een gemotiveerd advies over het dossier moeten formuleren; 
 • Vervolgens beschikt het overlegcomité opnieuw over 30 dagen om een oplossing te formuleren;
 • Daarna kan het wetsontwerp, mét of zonder rekening te houden met dit advies, gestemd worden in het federaal parlement.

  Concreet betekent dit dat het federaal parlement vermoedelijk ten vroegste in juni 2018 over het wetsontwerp zal kunnen stemmen. 

  Wil je meer weten over de contouren van het wetsontwerp "bijklussen" en "verenigingswerk", lees dan hier ons dossier.

  Gepost door: 
  Pieter Hoof