Statuut verenigingswerk: een stand van zaken

Op dinsdag 19 december organiseerde het kabinet van minister De Block een infosessie rond het statuut verenigingswerk dat op 20 februari van kracht zou worden. In januari organiseert Sport Vlaanderen samen met ISB, VSF en Sportwerk Vlaanderen drie infosessies voor vertegenwoordigers van sportfederaties en lokale besturen. Het Dynamo Project is aanwezig op al deze momenten, en zal nadien informatiemomenten voor sportclubbestuurders aanbieden.

De nieuwste ontwikkelingen op de voet volgen? Surf hiervoor naar www.dynamoproject.be/verenigingswerk 

Gepost door: 
Lien Berton