TIP: Geef een wijziging in je clubadres snel door!

Onze helpdesk verneemt vaak dat belangrijke correspondentie voor sportclubs (bijvoorbeeld met betrekking tot de aangifte in de rechtspersonenbelasting) niet op het juiste adres toekomt. Wijzigt de maatschappelijke zetel of het correspondentieadres van je sportclub? Geef die wijzigingen dan snel door!

Het correspondentieadres of het adres van de maatschappelijke zetel (voor vzw's) van je club kan om verschillende redenen wijzigen: een nieuwe bestuurder gaat aan de slag, een bestuurder is overleden, het clublokaal verhuist naar een nieuwe locatie... Bij zo'n wijziging is het belangrijk om snel het nieuwe correcte adres op te geven, zodat je geen briefwisseling misloopt.

Een tip: geef een adreswijziging steeds minstens door aan:

  • je sportfederatie (indien je club aangesloten is)
  • de sportdienst in je gemeente
  • de Sportdatabank Vlaanderen: zoek je club in de databank, open de pagina van je club en klik op "Meld foutieve of ontbrekende gegevens"

Is je club een vzw en beslist de algemene vergadering om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen, dan impliceert dat een wijziging van de statuten van je vzw. Een wijziging van de maatschappelijke zetel moet je daarnaast verplicht publiceren in het Belgisch Staatsblad. Hoe je dat doet, lees je hier. Je zal de correspondentie van officiële instanties (zoals bijvoorbeeld de overheidsdienst Financiën) steeds ontvangen op het adres van de maatschappelijke zetel dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Gepost door:
Pieter Hoof