TIP: Organiseer eens een Flexivol receptie

De Flexivol receptie is een ludieke manier om input te krijgen over de vrijwilligerswerking van je sportclub. Hoe ervaren vrijwilligers je club? Wat zien zij als sterke punten en als werkpunten? De Flexivol receptie zorgt voor een leuk moment van ontspanning, ontmoeting én bevraging... waardoor de betrokkenheid van vrijwilligers bij je sportclub groeit!

Hoe pak je een Flexivol receptie aan?

  • Begin de avond met een korte receptie voor alle vrijwilligers en zorg ervoor dat nieuwere vrijwilligers zich opgenomen voelen.
  • Na de receptie zet je mensen aan tafeltjes van vier bijeen en geef je toelichting over de betekenis van de verschillende letters van het “Flexivol”-model. Het woord "Flexivol" staat voor:

  • Vervolgens vraag je de mensen bij de eerste letter, de letter F (flexibiliteit), te bespreken wat sterktes en zwaktes zijn op vlak van flexibiliteit binnen je sportclub. Vraag mensen ook te verklaren waarom ze flexibiliteit als een sterkte/zwakte beschouwen binnen de sportclub.
    Eens deze eerste letter werd besproken, komt er een terugkoppeling voor de ganse groep. Vervolgens wordt gestart met de tweede letter, volgens hetzelfde principe. En zo verder tot de acht letters werden besproken.
    De bedoeling is dat een bredere kijk ontstaat op het aantrekkelijke karakter van vrijwilligerswerk binnen de sportclub. Belangrijk hierbij is dat er geen discussie ontstaat, geen welles-nietes en ook geen "ja, maar ….". Mensen kunnen vanuit verschillende invalshoeken afwijkende meningen hebben. En dat is net de rijkdom van de tool.
  • Eens alle letters werden besproken, bepaal je samen welke volgende stappen de club zal zetten om sterktes te behouden en zwaktes aan te pakken. Hier hoeft nog niet geconcretiseerd te worden.
  • Tot slot wordt een oproep gedaan naar een viertal personen die, samen met de vrijwilligersverantwoordelijke en het bestuur, deze voornemens willen vertalen naar concrete acties of aandachtspunten binnen de sportclub.

Deze tool zorgt ervoor dat je binnen je club op een continue basis aan de slag kan met de sterke punten en de (uitdagende) werkpunten van de sportclub. Op basis van de Flexivol receptie kan je het aantrekkelijke karakter van je vrijwilligerswerking in kaart brengen. Het zorgt ervoor dat je de eigenheden van de werking kan objectiveren. Door iedereen te bevragen, ontstaat er ook een sterk wij-gevoel binnen de sportclub. En bovenal: deze oefening zal jaar na jaar minder tijd in beslag nemen, waarbij steeds meer tijd vrij komt voor de receptie op zich! De "Flexivol receptie" is één van de begeleidende tools binnen het traject de "Vrijwilligersvriendelijke sportclub" (tool 3). Je kan de tools hier downloaden.

Gepost door: 
Pieter Hoof