Update documenten: vrijwilligersovereenkomst en huishoudelijk reglement

Nieuwe regelgeving rond o.a. GDPR zette ons ertoe aan om een aantal bestaande documenten in een nieuw jasje te steken. Zo zijn de vrijwilligersovereenkomst en het huishoudelijk reglement geüpdatet. 

  • Vrijwilligersovereenkomst: kreeg voornamelijk een titeltje rond de privacy van de vrijwilligers en de andere betrokkenen wiens gegevens door de vrijwilligers verwerkt worden.
  • Huishoudelijk reglement: een alomvattend model HHR opmaken is niet mogelijk. Minder dan de statuten (die wettelijk vereiste vermeldingen bevatten), is het HHR eerder een verzameling van concrete regels en afspraken. Die verschillen nogal per club, waardoor je het HHR steeds verder moet personaliseren. Aangezien sommige wetgeving toch zeker de moeite waard is om te vermelden in het HHR, is in dit model onder andere aandacht geschonken aan het decreet niet-professionele sportbeoefenaar, de GDPR, enz. Het kan zo dienen als basis, die door het bestuur van de vereniging dan verder uitgewerkt wordt naargelang de situatie van de club.

Beide documenten kunnen gedownload worden via www.dynamoproject.be/documenten 

Gepost door: 
Lien Berton