Update verenigingswerk

Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof hebben VSF en AISF (Waalse tegenhanger van VSF) een oproep gedaan naar de politiek om snel tot een oplossing te komen. Het kabinet van minister De Block en De Croo hebben snel gehoor gegeven aan onze oproep en VSF en AISF hebben samen met federaal volksvertegenwoordiger Tania De Jonge (Open Vld) nauw samengewerkt aan een nieuw wetsvoorstel voor het verenigingswerk.

Het nieuwe wetsvoorstel werd nog voor het parlementair reces in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met prioriteit neergelegd. Hierdoor werd het al een eerste maal behandeld in de commissie Sociale Zaken en werd het doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. Intussen gaf de Raad van State haar advies met daarin een aantal opmerkingen over het brede toepassingsgebied en de oneerlijke concurrentie met het reguliere arbeidscircuit. 

Op dinsdag 29 september 2020 heeft VSF op een hoorzitting in de commissie Sociale Zaken haar standpunt over het nieuwe wetsvoorstel kunnen geven. Samen met de collega's van AISF en ISB hebben we de noodzaak voor de sportsector aangetoond, een pleidooi gehouden voor het strikt afbakenen van de profielen die in aanmerking kunnen komen voor verenigingswerk en als laatste hebben we zwaar aangedrongen op een administratief eenvoudig systeem.

Ook in het nieuwe federale regeerakkoord, dat op woensdag 30 september werd voorgesteld, werd er een passage opgenomen ivm het verenigingswerk:

"We voeren in overleg met de betrokken sectoren een nieuwe regeling inzake verenigingswerk in, die in werking zal treden op 1 januari 2021. We houden hierbij rekening met de opmerkingen gemaakt door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 23 april 2020."  

Dit is uiteraard zeer positief en we zullen dan ook op korte termijn contact leggen met het kabinet van de nieuwe bevoegde minister Frank Vandenbroucke. 

Gepost door:
Robin Ramakers