Verduidelijking toepassingsgebied btw bij occasionele activiteiten

De vrijstelling met betrekking tot de occasionele activiteiten van een sportclub laat heel wat ruimte voor interpretatie. Via een circulaire heeft men nu wat meer duiding gegeven bij het toepassingsgebied van dit artikel.

Artikel 44, §2, 12° W. Btw voorziet een vrijstelling voor occasionele activiteiten. Deze vrijstelling is pas van toepassing wanneer volgende drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

1) De organisatie zelf organiseert de activiteit die erop gericht is om steun te verkrijgen (bv. eetfestijn georganiseerd door de sportclub zelf om extra inkomsten te hebben die gebruikt worden voor vrijgestelde activiteiten zoals het organiseren van trainingen)
2) De activiteit is slechts occasioneel van aard
3) De activiteit mag geen concurrentieverstoring toelaten met andere economische operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten. Het gaat slechts om uitzonderlijke opbrengsten, hoewel de gerealiseerde omzet van geen belang is.

De administratie gaat ervan uit dat er geen concurrentieverstoring is indien het evenement ter verkrijging van steun (of liefdadigheidsevenement) hoogstens vier keer per kalenderjaar wordt georganiseerd. Zodra er in een kalenderjaar meer dan vier evenementen worden georganiseerd moet de sportclub contact opnemen met het bevoegd controlekantoor dat dan zal moeten oordelen of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring.  Er wordt geen rekening gehouden met een toevallige overschrijding.

Indien de verplichting om zich te identificeren als belastingplichtige wordt vastgesteld is de BTW van toepassing op de bedoelde werkzaamheden (i.e. de occasionele activiteiten) vanaf het eerste kwartaal dat volgt op die overschrijding en dat gedurende minstens één volledig kalenderjaar.
De belastingplichtige die zich na afloop van dat kalenderjaar opnieuw wil beroepen op de vrijstelling, dient hiervoor een gemotiveerd verzoekschrift voor te leggen bij het controlekantoor.

Gepost door: 
Lien Berton