Verenigingswerk: Model welzijnsbescherming beschikbaar

De wetgeving over verenigingswerk legt ook enkele regels rond welzijnsbescherming op. Om als organisatie te voldoen aan deze plicht is het belangrijk dat je een aantal afspraken met je verenigingswerkers gemaakt hebt. We denken dan onder meer aan enkele algemene preventiebeginselen en welzijnsrisico's die verbonden kunnen zijn aan het verenigingswerk. Omdat dit uiterst ingewikkelde materie is, voorzien we een model dat als basis kan dienen om in je sportclub mee aan de slag te gaan. 

Let wel: dit document is geen verplicht document. Je mag op eender welke manier aantonen dat je de regels rond welzijnsbescherming hebt gevolgd. Het kan echter wel helpen om dit model als bijlage bij de Overeenkomst inzake Verenigingswerk te laten ondertekenen.

Gepost door:
Lien Berton