Verplichte voorschotten btw worden afgeschaft

Vanaf 1 april verandert de voorschottenregeling voor de clubs met een btw-boekhouding. Tot op vandaag zijn die clubs verplicht om maandelijks een voorschot te doen op de uiteindelijke kwartaalaangifte. Dit betekent dat er per kwartaal drie overschrijvingen dienden te gebeuren naar de Staat: twee voorschotten en een uiteindelijk te betalen saldo. Gebeuren deze voorschotten niet, dan werden de verschuldigde bedragen verhoogd met interesten. Maar daar komt dus verandering in!

Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer verplicht om deze voorschotten te betalen. De interesten die clubs moesten betalen wanneer zij toch geen voorschotten hanteerden, zullen vanaf dan namelijk vervallen. Dit betekent dat clubs vanaf 1 april ervoor kunnen kiezen om slechts één betaling per kwartaal te doen. Anderzijds heeft men wel nog steeds de kans om voorschotten te betalen, en kan dat voor sommige clubs toch interessant zijn.

We lichten de voorschotten toe aan de hand van twee voorbeelden:

  • Een club met weinig financiële reserves die geen voorschotten betaald heeft, kan plots een enorme som aan btw moeten voldoen. Het risico bestaat dat de club op dat moment niet voldoende middelen heeft om de btw-schuld te voldoen. Betaalde deze club in verschillende schijven door middel van de voorschotten, dan werd de betaling van de btw gespreid en was dit minder zwaar om dragen voor de club. Voor deze club kan het wel nog steeds interessant zijn om voorschotten te hanteren.
     
  • Een club die op één moment in het boekjaar alle sponsorfacturen uitreikt en de betaling hiervan ontvangt, maar in de rest van het jaar geen (of amper) btw-belaste inkomsten heeft, zat vaak verveeld met de voorschotten. Wanneer alle btw-belaste inkomsten in één kwartaal samen vallen, dan moest de club het kwartaal erna voorschotten betalen, gebaseerd op de btw-aangifte van het kwartaal ervoor. Het gevolg is dat de club opnieuw een grote som btw moest doorstorten, maar in feite al wist dat ze die bij de btw-aangifte van het volgende kwartaal terug zouden ontvangen. Er was immers in dat kwartaal geen sprake meer van btw-belaste inkomsten. Voor deze club betekende de verplichte betaling van voorschotten vaak een extra financiële (zij het dan tijdelijke) domper. Voor deze club kan het in de toekomst interessant zijn om niet meer met voorschotten te werken.

Deze (en andere recente) wijzigingen aan de fiscale wetgeving worden momenteel ingevoegd in onze bestaande producten. In de komende weken zal een update van verschillende brochures en documenten op onze website verschijnen.

 

Gepost door: 
Lien Berton