verenigingswerk update

De wetgeving rond onbelast bijverdienen (waaronder het verenigingswerk) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. De huidige regelgeving blijft in voege tot en met 31 december 2020. Lees meer via dit persbericht.

Vrijwilligersvergoeding in de sportsector: verdubbeling van het jaarlijks plafond goedgekeurd

Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB werd op de valreep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het trad in werking op 1 januari 2019.

Het KB, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, verhoogt het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers van 1.388,40 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen):

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen

Let op!

1) Een combinatie van 'verhoogde vrijwilligersvergoeding' en verenigingswerk door dezelfde persoon, voor dezelfde organisatie, tijdens dezelfde periode, is niet toegestaan. Dit is echter logisch, aangezien de Bijkluswet ook al verbiedt dat een persoon tegelijkertijd verenigingswerk en vrijwilligerswerk met een vergoeding verricht tijdens dezelfde periode.

2) Een verhoogd plafond kan niet uitgekeerd worden aan vrijwilligers die een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen.

2) Het dagplafond verhoogt niet!

Gepost door: 
Lien Berton