VSF ziet kansen en bedreigingen voor de nieuwe legislatuur

Wat brengt de komende vijf jaar voor de sportfederaties en sportclubs?

De VSF las in de media, zoals veel andere organisaties, het Vlaams regeerakkoord en de krachtlijnen van de meerjarenbegroting en volgde de berichtgeving in de media nauw op. 

We lezen een grote ambitie, die overeenstemt met de ambitie en intrinsieke drive binnen onze sector. We zijn positief, maar ook realistisch. We zien kansen én bedreigingen.

We lezen zeer positieve dingen: 

 • de kracht en het potentieel van sport en sportclubs,
 • de focus op jeugdsport,
 • federaties als uitgesproken partner, 
 • aandacht voor een gediversifieerd en kwaliteitsvol sportaanbod,
 • investeringen in de opleiding van trainers,
 • een doorstart van het huidige beleid rond (bovenlokale) sportinfrastructuur,
 • het continueren en financieel injecteren van het topsportbeleid (gelegitimeerd door de sterke prestaties en de substantiële bijdrages van zowel de overheid als de Vlaamse topsportfederaties),
 • een evaluatie van het decreet op de sportfederaties,

We werken graag mee aan deze intenties, gezien ze sterk linken met onze prioriteiten. We kijken uit naar de bekrachtiging van deze afspraken in de beleidsnota en de omzetting ervan in budget en daden. 

Daarnaast hopen we om ook volgende zaken bestendigd te zien: 

 • voldoende structurele ondersteuning voor de georganiseerde sportsector,
 • experimentele middelen inzetten in functie van levenslang en kwalitatief sporten (in sportclubs),
 • concrete acties in functie van sterkere sportclubs,
 • een oefening (samen met ons) rond meer alternatieve financiering voor de georganiseerde sportsector,
 • extra budget om deze ambities waar te maken,

En we kunnen er niet omheen: de aankondiging van de 6% besparing op subsidies baart ons enorme zorgen. Wij lezen in het regeerakkoord zo’n grote verwachtingen ten aanzien van de sportfederaties en sportclubs, dat we voor de sportfederaties en sportclubs rekenen op minstens dezelfde budgetten als de voorbije jaren om deze verwachtingen te kunnen waarmaken. Zo gaan we samen voor een sterke (georganiseerde) sportsector!

De VSF heette de nieuwe Vlaamse minister voor sport Ben Weyts welkom en vroeg een overleg aan. Ook de leden van de commissie Sport van het Vlaams parlement ontvangen binnenkort een uitnodiging van ons… We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Gepost door: 
Sophie Cools