Verenigingswerk: nieuws over sperperiode en verhoogd maandelijks plafond

De Bijkluswet, of officieel "De Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie", dateert nog maar van deze zomer. Toch was het nodig om nu al een aantal aanpassingen te doen. Ook de sportsector keek uit naar deze wetswijziging om volgende redenen:

  • een afschaffing van de sperperiode voor wie onder de 25-dagenregel tewerkgesteld was: personen die aan verenigingswerk willen doen mogen tot 1 jaar voor de start van dit verenigingswerk niet met dezelfde vereniging verbonden geweest zijn door een arbeidsovereenkomst of een dienstenovereenkomst (=als zelfstandige gefactureerd hebben aan die vereniging). Ook personen die onder de 25-dagenregel voor een vereniging hadden gewerkt, konden door deze sperperiode gedurende een jaar niet bij diezelfde vereniging aan de slag. Het hoeft geen betoog dat dit veel praktische problemen veroorzaakte in heel wat federaties en clubs. Door de in deze wetswijziging opgenomen uitzondering, dienen mensen die enkel via de 25-dagenregel gewerkt hebben voor een bepaalde organisatie geen rekening meer te houden met de sperperiode van 1 jaar.
  • de mogelijkheid om via KB afwijkende maandbedragen per sector te creëren, zou hierdoor ontstaan: in de wet wordt een artikel ingevoegd dat het mogelijk maakt om via Koninklijk Besluit voor specifieke categorieeën van verenigingswerk het maandelijks maximum te verhogen. Een KB dat de maandelijkse verhoging van 500 naar 1.000 euro (bedragen worden jaarlijks geïndexeerd) in de sportsector mogelijk maakt, werd reeds goedgekeurd door de Ministerraad en zit momenteel bij de Raad van State.

Let wel: hoewel deze wetswijziging reeds gestemd werd, is ze nog niet in werking getreden. Publicatie in het Belgisch Staatsblad moet nog volgen. Het principe is -tenzij anders bepaald- dat een wet van kracht wordt 10 dagen na deze publicatie.

Gepost door: 
Lien Berton